Effectris AB förvaltar och administrerar SBAB’s kundpanel. Nedan kan du ta del av användarregler och policy.