Varumärkesundersökning - Marknad

Med Effectris varumärkesundersökning får en reda ditt varumärkes position på marknaden och vilka attribut/områden som är starkast relativt övriga varumärken. Undersökningen mäter också produkterfarenhet och användar- /köpfrekvens samt intention att köpa produkten eller tjänsten. Undersökningen kan med fördel användas som noll-mätning i inför ett varumärkesarbete eller som en ren tracking över tid. Varumärkesundersökningen kan också kläs på med geografisk data och livsstilsdata för att kunna identifiera målmarknadnader/målkunder.

Varumärkesundersökning

Med portalverktyget Footprint Labs så görs enkelt urval mot en extern panel med önskad demograifsk och geografisk profil. En varumärkesundersökning görs i regel mot minst 300 intervjupersoner beroende på hur djupt man vill gå i analysen. I de fall en löpande tracking önskas genomförs detta över tid.

Varumärkesundersökning - rapportering

En online-rapport genereras online under tiden varumärkesundersökningen pågår. Detta sker antingen i form av utfallsdata som en ögonblicksbild eller om en löpande undersökning genomförs trackas varumärket med önskad periodicitet.

varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning i korthet

  • Redovisar varumärkets position gentemot konkurrenter
  • Postion fördelat på produktattribut
  • Mäter även reklamerinran och kanalexponeringar
  • Resultatet bryts ner i kundsegment och externa livsstilssegment

För att komma igång

  • Inget behövs, extern panel nyttjas