Varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning

Med Effectris varumärkesundersökning får du 100 % koll på ditt varumärke och rätt beslutsunderlag för att positionera dig rätt gentemot dina konkurrenter. Låt en extern panel få tycka till om ditt varumärke och erhåll rapportering online.

Varumärkesundersökning

Varumärkes-undersökning

Med Effectris varumärkesundersökning får du 100 % koll på ditt varumärke och rätt beslutsunderlag för att positionera dig rätt gentemot dina konkurrenter. Låt en extern panel få tycka till om ditt varumärke och erhåll rapportering online.

Position på marknaden

Med Effectris varumärkesundersökning får en reda ditt varumärkes position på marknaden och vilka attribut/områden som är starkast relativt övriga varumärken. Undersökningen mäter också produkterfarenhet och användar- /köpfrekvens samt intention att köpa produkten eller tjänsten. Undersökningen kan med fördel användas som noll-mätning i inför ett varumärkesarbete eller som en ren tracking över tid. Varumärkesundersökningen kan också kläs på med geografisk data och livsstilsdata för att kunna identifiera målmarknadnader/målkunder.

Varumärkesundersökning

Med portalverktyget Footprint Labs så görs enkelt urval mot en extern panel med önskad demograifsk och geografisk profil. En varumärkesundersökning görs i regel mot minst 300 intervjupersoner beroende på hur djupt man vill gå i analysen. I de fall en löpande tracking önskas genomförs detta över tid.

Rapportering

En online-rapport genereras online under tiden varumärkesundersökningen pågår. Detta sker antingen i form av utfallsdata som en ögonblicksbild eller om en löpande undersökning genomförs trackas varumärket med önskad periodicitet.

varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning:

  • Redovisar varumärkets position gentemot konkurrenter
  • Postion fördelat på produktattribut
  • Mäter även reklamerinran och kanalexponeringar
  • Resultatet bryts ner i kundsegment och externa livsstilssegment

För att komma igång

  • Inget behövs, extern panel nyttjas

Position

Med Effectris varumärkesundersökning får en reda ditt varumärkes position på marknaden och vilka attribut/områden som är starkast relativt övriga varumärken. Undersökningen mäter också produkterfarenhet och användar- /köpfrekvens samt intention att köpa produkten eller tjänsten. Undersökningen kan med fördel användas som noll-mätning i inför ett varumärkesarbete eller som en ren tracking över tid. Varumärkesundersökningen kan också kläs på med geografisk data och livsstilsdata för att kunna identifiera målmarknadnader/målkunder.

Varumärkesundersökning

Med portalverktyget Footprint Labs så görs enkelt urval mot en extern panel med önskad demograifsk och geografisk profil. En varumärkesundersökning görs i regel mot minst 300 intervjupersoner beroende på hur djupt man vill gå i analysen. I de fall en löpande tracking önskas genomförs detta över tid.

Rapportering

En online-rapport genereras online under tiden varumärkesundersökningen pågår. Detta sker antingen i form av utfallsdata som en ögonblicksbild eller om en löpande undersökning genomförs trackas varumärket med önskad periodicitet.

varumärkesundersökning