Varumärkesundersökning - Kunder

Med Effectris varumärkesundersökning får en reda på hur ditt varumärke står sig hos dina kunder och vilka attribut/områden som är starkast relativt övriga varumärken. Undersökningen mäter också produkterfarenhet och användar- /köpfrekvens samt intention att köpa produkten eller tjänsten. Undersökningen kan med fördel användas som noll-mätning i inför ett varumärkesarbete eller som en ren tracking över tid. Varumärkesundersökningen kläs på med geografisk data och livstilsdata för att kunna identifiera målkunder. Om behovet istället är att genomföra en varumärkesundersökning riktat mot marknaden läs mer här om vår analysprodukt – varumärkesundersökning – marknad.

Varumärkesundersökning

Varumärkesundersökning - rapportering

En online-rapport skapas med positionskartor och kundanalys.

Varumärkesundersökning i korthet

  • Redovisar positionskartor med konkurrerande varumärken
  • Postion fördelat på produktattribut
  • Mäter produkterfarenhet och köpintention
  • Resultatet bryts ner i kundsegment och externa livsstilssegment

För att komma igång

  • E-postfil