Varumärkesundersökning - Kunder

Med Effectris varumärkesundersökning får en reda på hur ditt varumärke står sig hos dina kunder och vilka attribut/områden som är starkast relativt övriga varumärken. Undersökningen mäter också produkterfarenhet och användar- /köpfrekvens samt intention att köpa produkten eller tjänsten. Undersökningen kan med fördel användas som noll-mätning i inför ett varumärkesarbete eller som en ren tracking över tid. Varumärkesundersökningen kläs på med geografisk data och livstilsdata för att kunna identifiera målkunder.

Varumärkesundersökning

Rapportering

En online-rapport skapas med positionskartor och kundanalys.

Varumärkesundersökning i korthet

  • Redovisar positionskartor med konkurrerande varumärken
  • Postion fördelat på produktattribut
  • Mäter produkterfarenhet och köpintention
  • Resultatet bryts ner i kundsegment och externa livsstilssegment

För att komma igång

  • E-postfil