Innehåll - Kundprofilanalys

Med Effectris kundprofilanalys får du en total genomlysning av dina kunder. Analysen är enkel; allt du behöver göra är att ladda upp en målgruppsfil (med eller utan interna variabler), systemet läser sedan på extern information och redovisar kundprofilen i en rapport som kan exporteras som pdf eller excel för vidare analys.

Kundprofil

Rapportering Kundprofilanalys

En online-rapport genereras med en sammanställning på vad som utmärker målgruppen. Segmenteringskraft redovisas per variabel i rapporten.

Responsanalys i korthet

  • Redovisar målgruppsprofil samt responsprofil
  • Komplett utfall direkt efter uppläsning av filer
  • Sammanställning på förklarande variabler
  • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

  • Målgruppsfil