Koncepttest

Innan man rullar ut en produkt eller tjänst på marknaden bör man testa idéns bärkraft. Koncepttest görs genom att bryta ner produkten i dess beståndsdelar i form av attribut och sedan låta en målgrupp få testa och utvärdera produkten eller tjänsten. Utkomsten av undersökningen blir en konkret och handfast analys om/hur produktpaketeringen bör genomföras. Analysen ger även en total genomlysning av potentialen samt vilka kundgrupper som appelleras av produkten/tjänsten.

En extern panel används med önskad demografiskt profil. Insamling görs inom 1 dygn och en första rapportering erhålls direkt i Footprint Labs som är vår analys och rapporteringsplattform. Läs mer om Footprint Labs här.

Rapportering koncepttest

Vi genererar en onlinerapport med komplett sammanställning och analys av produkten/tjänsten med nedbrytningar i olika kundgrupper.

Koncepttest

Koncepttest i korthet

  • Mätning mot extern panel
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Redovisar attraktivitet fördela på olika kundgrupper
  • Produktprofilanalys fördelat på attribut

För att komma igång

  • Bilder på Produkten/tjänsten
  • Beskrivning av produktattribut