Koncepttest

Koncepttest av produkt

Innan man rullar ut en produkt eller tjänst på marknaden bör man testa idéns bärkraft. Genom att ställa ut produkten eller tjänsten till en testmarknad för allmänt tyckande med ett koncepttest så undviker du de värsta fallgroparna.

Innehåll

Den övergripande strategin är fastlagd och produkten börjar ta form, men hur hur paketerar vi produkten på bästa sätt. Med ett koncepttest bryts produkten ner i dess beståndsdelar i form av attribut och sedan låter man en testmålgrupp få utvärdera produkten eller tjänsten. Här testas olika idéer för att få fram den bästa uppsättning produktegenskaper eller attribut. Utkomsten av undersökningen blir en konkret och handfast analys om/hur produktpaketeringen bör genomföras. Analysen ger även en total genomlysning av potentialen samt vilka kundgrupper som appelleras av produkten/tjänsten. Den stora vinsten är att man slipper de värsta fallgroparna och med ett bra underlag så kan man fatta de rätt beslut för att få en så bra attritbutmix som möjligt.

Insamling kan ske på en rad olika sätt. Antingen så genomförs undersökningen mot befintliga kunder. Fördelen är att kunderna har då en förkunskap om produkten eller tjänsten och resultatet blir därför mer relevant. Nackdelen är just det att enkätsvaren är påverkade av kundrelationen. Alternativert är då att sätta upp undersökningen mot en extern panel med önskad demografiskt profil. Insamling görs då inom 1 dygn. Rapportering erhålls direkt i Footprint Labs som är vår analys och rapporteringsplattform. Läs mer om Footprint Labs här.

Koncepttest

Rapportering koncepttest

En komplett online-rapport genereras i vår plattform Footprint Labs med sammanställning och analys av resultatet med Key Findings. Key Findings består av handfasta och konkreta rekommendationer om hur produktpaketering bör genomföras och med hur attributsammansättningen bör vara.

Koncepttest i korthet

 • Mätning mot extern panel
 • Komplett utfall inom 2 dagar
 • Redovisar attraktivitet fördela på olika kundgrupper
 • Produktprofilanalys fördelat på attribut

För att komma igång

 • Bilder på Produkten/tjänsten
 • Beskrivning av produktattribut

Innehåll

Den övergripande strategin är fastlagd och produkten börjar ta form, men hur hur paketerar vi produkten på bästa sätt. Med ett koncepttest bryts produkten ner i dess beståndsdelar i form av attribut och sedan låter man en testmålgrupp få utvärdera produkten eller tjänsten. Här testas olika idéer för att få fram den bästa uppsättning produktegenskaper eller attribut. Utkomsten av undersökningen blir en konkret och handfast analys om/hur produktpaketeringen bör genomföras. Analysen ger även en total genomlysning av potentialen samt vilka kundgrupper som appelleras av produkten/tjänsten. Den stora vinsten är att man slipper de värsta fallgroparna och med ett bra underlag så kan man fatta de rätt beslut för att få en så bra attritbutmix som möjligt.

Insamling kan ske på en rad olika sätt. Antingen så genomförs undersökningen mot befintliga kunder. Fördelen är att kunderna har då en förkunskap om produkten eller tjänsten och resultatet blir därför mer relevant. Nackdelen är just det att enkätsvaren är påverkade av kundrelationen. Alternativert är då att sätta upp undersökningen mot en extern panel med önskad demografiskt profil. Insamling görs då inom 1 dygn. Rapportering erhålls direkt i Footprint Labs som är vår analys och rapporteringsplattform. Läs mer om Footprint Labs här.

Koncepttest

Rapportering koncepttest

En komplett online-rapport genereras i vår plattform Footprint Labs med sammanställning och analys av resultatet med Key Findings. Key Findings består av handfasta och konkreta rekommendationer om hur produktpaketering bör genomföras och med hur attributsammansättningen bör vara.

Koncepttest i korthet

 • Mätning mot extern panel
 • Komplett utfall inom 2 dagar
 • Redovisar attraktivitet fördela på olika kundgrupper
 • Produktprofilanalys fördelat på attribut

För att komma igång

 • Bilder på Produkten/tjänsten
 • Beskrivning av produktattribut