Koncepttest

Koncepttest - Insight på 24 timmar

Innan man rullar ut en produkt eller tjänst på marknaden bör man testa idéns bärkraft. Genom att ställa ut produkten eller tjänsten till en testmarknad för allmänt tyckande med ett koncepttest så undviker du de värsta fallgroparna.

Koncepttest

Koncepttest görs genom att bryta ner produkten i dess beståndsdelar i form av attribut och sedan låta en målgrupp få testa och utvärdera produkten eller tjänsten. Utkomsten av undersökningen blir en konkret och handfast analys om/hur produktpaketeringen bör genomföras. Analysen ger även en total genomlysning av potentialen samt vilka kundgrupper som appelleras av produkten/tjänsten.

Insamling kan ske på en rad olika sätt. Antingen så genomförs undersökningen mot befintliga kunder. Fördelen är att kunderna har då en förkunskap om produkten eller tjänsten och resultatet blir därför mer relevant. Nackdelen är just det att enkätsvaren är påverkade av kundrelationen. Alternativert är då att sätta upp undersökningen mot en extern panel med önskad demografiskt profil. Insamling görs då inom 1 dygn. Rapportering erhålls direkt i Footprint Labs som är vår analys och rapporteringsplattform. Läs mer om Footprint Labs här.

Rapportering koncepttest

En komplett onlinerapport genereras med sammanställning och analys av produkten/tjänsten med nedbrytningar i olika kundgrupper.

Koncepttest

Koncepttest i korthet

  • Mätning mot extern panel
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Redovisar attraktivitet fördela på olika kundgrupper
  • Produktprofilanalys fördelat på attribut

För att komma igång

  • Bilder på Produkten/tjänsten
  • Beskrivning av produktattribut