Koncepttest

När du har en produktidé som du vill rulla ut på marknaden så bör man test idén mot omvärlden innan. Koncepttest görs genom dels att visa produkten/tjänsten i bilder/skisser och dels att visa vilka attribut som proddukten innehar. Enkäten genomförs mot en extern panel som vi tillhandahåller och som innehåller geografiska och demografiska variabler att bryta på för att ringa in vilka kundgrupper som appelleras av produkten/tjänsten

Rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning och analys av produkten/tjänsten med nedbrytningar i olika kundgrupper.

rapport

Koncepttest i korthet

  • Mätning mot extern panel
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Redovisar attraktivitet fördela på olika kundgrupper
  • Redovisar attraktivitet fördelat på produktens attribut

För att komma igång

  • Bilder på Produkten/tjänsten
  • Beskrivning av produktattribut