kampanjanalys

Förtest av reklamkampanj

Innan man rullar ut en kampanj bör man testa kommunikationens bärkraft. Genom att ställa ut produkten eller tjänsten till en testmarknad för allmänt tyckande med ett förtest så undviker du de värsta fallgroparna.

Innehåll

Kampanjidén är klar och kreativ idéer framtagna, men den stora frågan är hur kommunikationen tas emot? Förstår man budskapet, framgår det vem som är avsändare? Hur tilltalas målgruppen av själva reklamenheten? Finns det skillnader i åsikter hos olika delmålgrupper? Ett förtest visar vilken effekt kampanjen har på målgruppen och ger input till tonalitet och utformning där konkreta enheter kan ställas mot varandra. Ett förtest ger därför svar på hur kampanjen faktiskt kommer att prestera och input till att rikta erbjudandet.
Ett förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Förtest

Rapportering av förtest

En online-rapport genereras i vår plattform Footprint Labs med komplett sammanställning av förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring utformningens förmåga att nå fram med budskapet och erbjudandets attraktivitet.

Förtest i korthet

 • Mätning mot befintliga kunder eller mot extern panel
 • Komplett utfall inom 24 timmar
 • Mäter hur kommunikationen tas emot av målgruppen
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Bilder på kampanjenheten
 • Beskrivning av kampanjen

Innehåll

Kampanjidén är klar och kreativ idéer framtagna, men den stora frågan är hur kommunikationen tas emot? Förstår man budskapet, framgår det vem som är avsändare? Hur tilltalas målgruppen av själva reklamenheten? Finns det skillnader i åsikter hos olika delmålgrupper? Ett förtest visar vilken effekt kampanjen har på målgruppen och ger input till tonalitet och utformning där konkreta enheter kan ställas mot varandra. Ett förtest ger därför svar på hur kampanjen faktiskt kommer att prestera och input till att rikta erbjudandet.
Ett förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Förtest

Rapportering av förtest

En online-rapport genereras i vår plattform Footprint Labs med komplett sammanställning av förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring utformningens förmåga att nå fram med budskapet och erbjudandets attraktivitet.

Förtest i korthet

 • Mätning mot befintliga kunder eller mot extern panel
 • Komplett utfall inom 2 dagar
 • Mäter hur kommunikationen tas emot av målgruppen
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Bilder på kampanjenheten
 • Beskrivning av kampanjen