Förtest - testa en reklamidé eller argument

Hur tilltalas reklamenhet av målgruppen? Finns det skillnader i åsikter hos olika delmålgrupper? Ett förtest visar vilken effekt kampanjen har på målgruppen och ger input till tonalitet och utformning där konkreta enheter kan ställas mot varandra.

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Förtest

Förtest - Rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring utformningens förmåga att nå fram med budskapet och erbjudandets attraktivitet.

rapport

Förtest i korthet

  • Mätning mot befintliga kunder eller mot extern panel
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Mäter hur kommunikationen tas emot av målgruppen
  • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

  • Bilder på kampanjenheten