effektmätning

Effektmätning oDR

Vet du hur väl dina oadresserade kampanjer presterar? Risken för “spray and pay” är överhängande om du inte vet hur du ska paketera ditt erbjudande och till vem. Med Effectris Effektmätning så bryter vi ner kampanjutfallen i framgångsfaktorer så att du vet vilka parametrar som du ska jobba med för att nå ännu bättre framgång med dina oadresserade kampanjer (oDR).

Innehåll effektmätning

Effectris har under flera år byggt upp en metodik och ett verktyg för att stödja företags och organisationers kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning oDR får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet publiceras i rapport inom 24 timmar vilket ger möjligheter till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras mot tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera budskap och kampanjstrategi. Insamling görs digital via paneler.

Dashboard

Effekmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall KPI:er

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen.

Rapportering av effektmätning

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd tajming samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

Effektmätning i korthet

 • Effektmätning av oadresserade kampanjer
 • Komplett utfall inom 2 dagar
 • Onlinepanel 300 Intervjuer
 • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Postnummerfil alternativ postnrspann
 • Bilder på kampanjenheten

Innehåll effektmätning

Effectris har under flera år byggt upp en metodik och ett verktyg för att stödja företags och organisationers kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning oDR får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet publiceras i rapport inom 24 timmar vilket ger möjligheter till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras mot tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera budskap och kampanjstrategi. Insamling görs digital via paneler.

Dashboard

Effekmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall KPI:er

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen.

Rapportering av effektmätning

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd tajming samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

Effektmätning i korthet

 • Effektmätning av oadresserade kampanjer
 • Komplett utfall inom 2 dagar
 • Onlinepanel 300 Intervjuer
 • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Postnummerfil alternativ postnrspann
 • Bilder på kampanjenheten