Effektmätning oDR (oadresserad reklam)

Effectris har under flera år byggt upp en metodik och ett verktyg för att stödja företags och organisationers kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning oDR får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet publiceras i rapport inom 24 timmar vilket ger möjligheter till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras mot tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera budskap och kampanjstrategi.

Insamling görs digital via paneler,

Mottagarprocess

Effektmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall med KPI:er

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen.

Rapportering av effektmätning

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd tajming samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

rapport

Effektmätning i korthet

  • Effektmätning av oadresserade kampanjer
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Onlinepanel 300 Intervjuer
  • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
  • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

  • Postnummerfil alternativ postnrspann
  • Bilder på kampanjenheten