Effektmätning

Effektmätning aDR

Vet du hur väl dina kampanjer och crm-processer faktiskt presterar mot din marknad? eller kan du generera bättre utfall? Risken för “spray and pay” är överhängande om du inte vet hur du ska paketera ditt erbjudande och till vem. Med Effectris Effektmätning så bryter vi ner kampanjutfallen i framgångsfaktorer så att du vet vilka parametrar som du ska jobba med för att nå ännu bättre framgång med dina kampanjer.

Innehåll effektmätning

Effectris har under flera år byggt upp en metodik och ett verktyg för att stödja företags och organisationers kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet är åtkomligt direkt i en online dashboard samt som en färdig rapport inom några dagar. Detta ger möjligheten till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras med tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera sin kampanjstrategi.

Dashboard

Effekmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall effektmätning – KPI:er

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen. Med Effectris effektmätning får du reda på vad som presterat väl i kampanjen och i vilket område som det finns förbättriningspotential. Vad är det som förklarar ett bra utfall, är det en väldefinierad målgrupp, eller kanske rent av ett väldigt attraktivt erbjudande eller en kombination. Genom att systmatiskt mäta sina kampanjer får man svar på exakt vad som förklarar framgången på en kampanj.

Rapportering av effektmätning

En online-rapport är åtkomlig med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd timing samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid med Effectris effektmätning får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer. Läs mer om vårt enkät- och rapporteringsverktyg här.

Vill du istället mäta effekten av en oadresserad kampanj? Läs mer här

Effektmätning i korthet

 • Effektmätning av adresserade kampanjer
 • Onlinerapportering direkt – komplett avrapportering inom ett par dagar
 • Telefonintervjuer – 300 Intervjuer
 • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Nummersatt adressfil
 • Bilder på kampanjenheten

Innehåll effektmätning

Effectris har under flera år byggt upp en metodik och ett verktyg för att stödja företags och organisationers kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet är åtkomligt direkt i en online dashboard samt som en färdig rapport inom några dagar. Detta ger möjligheten till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras med tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera sin kampanjstrategi.

Dashboard

Effekmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen. Med Effectris effektmätning får du reda på vad som presterat väl i kampanjen och i vilket område som det finns förbättriningspotential. Vad är det som förklarar ett bra utfall, är det en väldefinierad målgrupp, eller kanske rent av ett väldigt attraktivt erbjudande eller en kombination. Genom att systmatiskt mäta sina kampanjer får man svar på exakt vad som förklarar framgången på en kampanj.

Rapportering effektmätning

En online-rapport är åtkomlig med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd timing samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid med Effectris effektmätning får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer. Läs mer om vårt enkät- och rapporteringsverktyg här.

Vill du istället mäta effekten av en oadresserad kampanj? Läs mer här

Effektmätning i korthet

 • Effektmätning av adresserade kampanjer
 • Onlinerapportering direkt – komplett avrapportering inom ett par dagar
 • Telefonintervjuer – 300 Intervjuer
 • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
 • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

 • Nummersatt adressfil
 • Bilder på kampanjenheten