Effektmätning

Effektmätning eDR

Vet du hur väl dina kampanjer och crm-processer faktiskt presterar mot din marknad? eller kan du generera bättre utfall? Risken för “spray and pay” är överhängande om du inte vet hur du ska paketera ditt erbjudande och till vem. Med Effectris Effektmätning så bryter vi ner kampanjutfallen i framgångsfaktorer så att du vet vilka parametrar som du ska jobba med för att nå ännu bättre framgång med dina kampanjer.

Innehåll effektmätning eDR

Effectris har under många år byggt upp en metoder och verktyg för att stödja företags kampanjprocesser i syfte att bygga effektiva kampanjer. Med Effectris effektmätning av eDR (epost, sms eller pushmeddelande) får du svar på vad som är dina framgångsfaktorer, eventuella brister samt hur fortsatt potential ser ut hos målgruppen. Resultatet publiceras i rapport inom 24 timmar vilket ger möjligheter till att snabbt anpassa kommunikationen för såväl pågående och kommande aktiviteter. Resultat kan enkelt jämföras mot tidigare aktiviteter och nyckeltal kan följas över tid för att optimera budskap och kampanjstrategi.

Mottagarprocess

Effektmätning

Kommunikationens väg från utskick till call-to-action

Utfall Effektmätning - KPI:er

Med KPI:er bryter du ner kampanjprestationen i tydliga förklarande faktorer för hur kampanjförutsättningarna ser ut samt hur sedan kommunikationen landar hos målgruppen.

Rapportering av effektmätning

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av kampanjens effekt och förväntat resultat. Rapporten belyser effekten av kommunikationen kring målgruppsrelevans, utformningens förmåga att nå fram med budskapet, upplevd tajming samt erbjudandets attraktivitet. Även KPI:er såsom Top-of-mind, Preferens och köpintention hjälper till att ge svar på kampanjens förutsättningar och möjligheter att prestera. Genom att systematiskt följa kampanjarbetet över tid får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

rapport

Effektmätning i korthet

  • Effektmätning av e-postkommunikation
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Insamling med epost
  • Mäter kommunikationens väg från från brevlåda till respons
  • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

  • Målgruppsfil (med e-postadress)

  • Bilder på kampanjenheten