Conjoint analys

Conjoint analys används för att bestämma hur dina kunder eller marknad värderar olika egenskaper och kombinationer av egenskaper för en enskild produkt eller tjänst. Analysen genomförs mot en extern panel som vi tillhandahåller och som innehåller geografiska och demografiska variabler att bryta på för att ringa hur olika kundgrupper appelleras av olika produktattribut.

Conjoint analys - rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning och analys av produkten/tjänsten med nedbrytningar i olika kundgrupper.

rapport

Koncepttest i korthet

  • Mätning mot extern panel
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Redovisar vilka kombinationer av attribut som föredras
  • Nedbrytningar görs i olika kundgrupper

För att komma igång

  • Bilder på Produkten/tjänsten
  • Beskrivning av produktattribut