hemsida

Besökare hemsida

Tänk om du kunde få kött och blod på dina besökare till din hemsida, och faktiskt få koll på vilka hur drivkrafterna ser ut. Med Effectris Pop-up undersökning får du de insikter du behöver så att du kan möta dina kunder efter deras behov

Hemsidebesökare profilanalys

Med Effectris kundanalys av besökare på hemsidan får du total genomlysning hur dina besökare ser ut. Via en pop-up på hemsidan samlas värdefull information in om besökarens drivkrafter och beteende och köpintentioner, men även möjliga förbättringar på hemsidan. Rapporten sammanställs online och kan tas ut som pdf.

Kundprofil

Rapportering

En online-rapport genereras med en sammanställning på vad som utmärker målgruppen. Segmenteringskraft redovisas per variabel i rapporten.

Responsanalys i korthet

  • Pop-up undersökning på hemsida
  • Drivkrafter och beteende på hemsidebesökare
  • Socioekonomisk profil på besökarna (livsstilar)
  • Färdig web-rapport med möjlighet att ta ut som pdf

För att komma igång

  • IT-avdelning behöver involveras

Hemsidebesökare profilanalys

Med Effectris kundanalys av besökare på hemsidan får du total genomlysning hur dina besökare ser ut. Via en pop-up på hemsidan samlas värdefull information in om besökarens drivkrafter och beteende och köpintentioner, men även möjliga förbättringar på hemsidan. Rapporten sammanställs online och kan tas ut som pdf.

Kundprofil

Rapportering

En online-rapport genereras med en sammanställning på vad som utmärker målgruppen. Segmenteringskraft redovisas per variabel i rapporten.

Responsanalys i korthet

  • Pop-up undersökning på hemsida
  • Drivkrafter och beteende på hemsidebesökare
  • Socioekonomisk profil på besökarna (livsstilar)
  • Färdig web-rapport med möjlighet att ta ut som pdf

För att komma igång

  • IT-avdelning behöver involveras