Hemsidebesökare profilanalys

Med Effectris kundanalys av besökare på hemsidan får du socioekonomisk kundanalys tillsammans med en undersökning på hemsidan . Genom en pop-upundersökningen på hemsidan samlas värdefull information in om besökarens drivkrafter och beteende och köpintentioner, men även möjliga förbättringar på hemsidan. Utöver detta så får vi också fram dominerande livsstilar med Geomatics livsstilsklassificeringsverktyg Conzoom, Är besökarna urbana, hur ser köpkraften ut? Rapporten sammanställs online och kan tas ut som pdf.

Kundprofil

Rapportering

En online-rapport genereras med en sammanställning på vad som utmärker målgruppen. Segmenteringskraft redovisas per variabel i rapporten.

Responsanalys i korthet

  • Pop-up undersökning på hemsida
  • Drivkrafter och beteende på hemsidebesökare
  • Socioekonomisk profil på besökarna (livsstilar)
  • Färdig web-rapport med möjlighet att ta ut som pdf

För att komma igång

  • Inget behövs för att komma igång