Innehåll - A/B test

Vilken konkret reklamenhet tilltalas starkast av målgruppen? A/B test genomförs inför en kampanj i syfte att testa olika reklamidéer, argument mot varandra.

Rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av undersökningen och förväntat resultat för respektive kampanjenhet.

rapport

A/B test i korthet

  • Redovisar skillnaden i effekt på olika kampanjenheter och attribut
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Onlienenkät – 300 panelintervjuer
  • Redovisar resultatet i olika produktattribut

För att komma igång

  • Nummersatt adressfil
  • Bilder på kampanjenheten