AB-test - Innehåll

Vilken konkret reklamenhet tilltalas starkast av målgruppen? A/B test genomförs inför en kampanj i syfte att testa olika reklamidéer, argument mot varandra. Få reda på hur dina kampanjidéer kommer att prestera innan de har rullat ut, och erhåll svaret inom 24 timmer med konkreta rekommendationer. AB-test kan förstås även bestå av fler kreativ än två.

AB-test

AB-test - rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av undersökningen och förväntat resultat för respektive kampanjenhet.

rapport

AB-test i korthet

  • Redovisar skillnaden i effekt på olika kampanjenheter och attribut
  • Komplett utfall inom 2 dagar
  • Onlienenkät – 300 panelintervjuer
  • Redovisar resultatet i olika produktattribut

För att komma igång

  • Bilder på kampanjenheten