AB-test

Vill du testa två eller fler reklamidéer eller konkreta erbjudanden och snabbt få en indikation på vad som kommer att ge bäst effekt och hos vilka? Analysen går igenom och testar även samtliga produktattribut och en målgruppsanalys för vilka som appelleras av respektive kampanj.

Responsanalys

Vill du få en förståelse för hur profilen ser ut på de som har svara på kampanjen? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport. En kundbas med troliga kunder som inte har responderat kan dessutom exporteras.

Effektmätning reklam – oDR

Mät effekten av dina oadresserade kampanjer och få resultatet inom 24 timmar. I vilken mån observerar och läser man kampanjerna, och hur agerar målgruppen. Hur ser förutsättningarna ut hos populationen i de områden som kampanjerna går ut till? Finns de skillnad i geografin? Med effektmätningen får du en heltäckande analys så att du kan förbättra och förfina dina kampanjer.