Med Effectris produktanalyser stärker du din kunskap och ger dig ett stöd i kampanj- och CRM-processen. 

Conjoint analys

Conjoint analys genomförs i syfte att få reda på vilka kombinationer av attribut som tilltalas av kunderna avseende en produkt eller tjänst

Koncepttest

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.