produktanalys

Produktanalys - testa före lansering

Med Effectris produktanalyser kan du testa allt i från att bygga upp en produkt från grunden med attribut och imageskapande egenskaper till att testa hur en färdig produkt tas emot på marknaden. Med en produktanalys så säkerställer du att en produktlansering blir den succé som du önskar.

Conjoint analys

Conjoint analys genomförs i syfte att få reda på vilka kombinationer av attribut som tilltalas av kunderna avseende en produkt eller tjänst

Koncepttest

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.