Noreply

PleaseReply@

Pleasereply… – Antar ni utmaningen? Hur kommer det sig att företag lägger miljoner i såväl pengar som arbetstimmar i utveckling och förbättring av CRM-arbete och kundkommunikationen SAMTIDIGT som man behåller vitala processer som ständigt matar ut e-post till kunder med avsändare noreply (noreply@foretaget.se) Jag deltog för en tid sedan på Wednesday Relations CRM-konferens i Göteborg.…

brief

5 tips på hur du sätter ihop en bra brief

Briefen… dokumentet som vi lärt oss att både älska och hata Älska den när den är bra och ger en god bild av vad som förväntas och vad som skall åstadkommas. Hata när den är lika otydlig som en trasig kikare i tjock dimma. Vad kännetecknar egentligen en bra brief? Ja det finns det nog…