Marknadsanalys - stärk din kunskap!

Med Effectris marknadsanalyser stärker du din kunskap om din marknad. Med den nödvändiga kunskapen kan du skaffa dig rätt beslutsunderlag för att positionera dig rätt gentemot dina konkurrenter. En marknadsanalys kan göras på en uppsjö av olika sätt beroende på syfte och mål. I grunden utgörs Effectris marknadsanalys av en undersökning. Ett första nedslag görs för att få fram ett nuläge. Vill du istället tracka ditt varumärke görs detta med fördel i Effectris trackingverktyg där kan du följa ditt varumärke och position över tid. Läs mer här.

marknadsanalys

Varumärkesundersökning – marknad

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.