Tänk att få en värdemätare på vad era kunder tycker om ditt företag - varje dag!!! Vi sätter upp en löpande kundundersökning för att mäta hur dina kunder mår och så att ni har kontroll på att ni levererar en bra kundupplevelse.

Kundmätning
kundundersökning

Skapa kundundersökning

Syftet med en löpande kundundersökning kan vara att exempelvis mäta en boardingprocess, dvs mäta nya kunder och hur dessa upplever sin första tid som kund. Om man istället vill ha återkoppling på sina befintliga kunder så kan man fånga svängningar i kundupplevelse och varumärkespreferens, och man kan direkt agera om något nyckeltal viker. Med en tydlig dashboard följer man sina kundtrackingar i realtid.

Följ dina KPI:er

Genom att skapa KPI:er av frågeställningar av din kundundersökning som exempelvis produktnöjdhet så kan man enkelt och följa sina kunder över tid. Målsätt och följ upp dina kunder och ta fram actions om nyckeltalen viker.

kundundersökningar

Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

Effectris erbjuder också snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT