Kundundersökning

Kundundersökning som värdemätare

Tänk att ständigt ha tillgång till en värdemätare som i realtid håller dig uppdaterad på vad dina kunder tycker om företaget, er service och era produkter och tjänster. Vikande tal i kundupplevelse upptäcks och pareras direkt. Genom att ständigt hålla sig uppdaterad erhålls snabba beslutsunderlag för direkt “action”. En kundundersökning 24-7

Kundundersökning

Kundundersökning som värdemätare

Tänk att ständigt ha tillgång till en värdemätare som i realtid håller dig uppdaterad på vad dina kunder tycker om företaget, er service och era produkter och Tjänster. Vikande tal i kundupplevelse upptäcks och pareras direkt. Genom att ständigt hålla sig uppdaterad erhålls snabba beslutsunderlag för direkt “action”. En kundundersökning 24-7

kundtracking

Kundundersökning som tracking

Kärnan handlar om att ta fram relevanta KPI:er för att fånga essensen för en specifik process. Det kan exempelvis handla om att mäta en välkomstprocess, dvs nyvunna kunder, där syftet handlar om att få reda på hur de upplever sin första tid som kund. Oavsett vilken process man väljer att mäta så handlar det om att fånga svängningar för att ha möjlighet att agera direkt om något nyckeltal viker.

Sätt upp din kundundersökning

Den kraftfulla men lättanvända surveymotorn stöttar ditt arbete med lättanvända wizards och mallar. Skapa ditt frågeformulär. Använd KPI-er för att enkelt kunna jämföra över tid. Även här finns färdiga mallar eller skapa dina egna. Koppla din målgrupp och skjut ut undersökningen. Datainsamling sker antingen via telefon, e-post eller sms.

enkätverktyg
enkätverktyg

Sätt upp din kundundersökning

Den kraftfulla men lättanvända surveymotorn stöttar ditt arbete med lättanvända wizards och mallar. Skapa ditt frågeformulär. Använd KPI-er för att enkelt kunna jämföra över tid. Även här finns färdiga mallar eller skapa dina egna. Koppla din målgrupp och skjut ut undersökningen. Datainsamling sker antingen via telefon, e-post eller sms.

office10

Följ dina KPI:er

Liverapporten visar i svaren i realtid vartefter dom kommer in. Med tiden kommer du även kunna följa resultaten i en dashboard som följer nyckeltalens utveckling. Med en enkel knapptryckning aktiveras det integrerade rapportverktyget och på några sekunder genereras en interaktiv rapport som du kan dela med kollegorna eller dra för chefen på morgonmötet. Rapporten sparas i ett praktiskt ”powerpoint-format” med skrivfält för kommentarer och Key Findings.
.

office10

Följ dina KPI:er

Liverapporten visar i svaren i realtid vartefter dom kommer in. Med tiden kommer du även kunna följa resultaten i en dashboard som följer nyckeltalens utveckling. Med en enkel knapptryckning aktiveras det integrerade rapportverktyget och på några sekunder genereras en interaktiv rapport som du kan dela med kollegorna eller dra för chefen på morgonmötet. Rapporten sparas i ett praktiskt ”powerpoint-format” med skrivfält för kommentarer och Key Findings.
.

Effectris Insight – Kundundersökning

Kundundersökning – varför och hur?

Publicerat: 1 oktober 2019

Kundundersökning är ett kraftfullt verktyg för att ge dig input och vägledning till operativa åtgärder samt till vilka handlingsplaner du lägger fast på ett strategiskt plan. För att få så bra beslutsunderlag som möjligt krävs att man noga definierar vilket övergripande syfte man har när man sätter upp en kundundersökning eller vilka “pains” man har i sin relation med sina kunder. Ett väl definierat syfte mynnar ofta ut i en bra kundundersökning.

Ta inte reda på allt!

En viktig faktor till att få ut så mycket som möjligt med en kundundersökning, eller undersökningar generellt sätt, är att våga snäva in det övergripande syftet, dvs skär bort frågeställningar eventuella delsyften som inte är relevanta och som inte kan leda till någon konkret “action”. Generellt sätt gäller regeln; ju längre och mer omfattande undersökningen är desto mer tappar den i kvalitet och relevans. En omfattande och utdragen undersökning kan ge omvänd effekt dvs skapa irritation och stöta bort kunden istället för att knyta till sig kunden och skapa dialog.

Kundersökning – oneshot eller löpande?

Att ha örat på rälsen och hela tiden mäta kundnöjdhet och i vilken mån man möter kundens förväntningar har stora fördelar. vikande tal ger underlag för direkt actions. Dessutom kan man fånga upp missnöjda kunder i en löpande kundundersökning och bemöta dessa direkt och försöka vända de till en positiv kundupplevelse. Löpande kundundersökningar kan triggas av händelsestyrda processflöden och ger då ett jämt flöde av svar. Fördelen är att man kan bygga s.k trackingar. En oneshot kundundersökning skapar istället en ögonblicksbild vad kunderna tycker och tänker, och kan man borra sig djupare i analysen och ställa fördjupningsfrågor så att man får svar på hur kunderna faktiskt tänker.

Läs mer om Footprint Labs moduler nedan:

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar