Tänk att ständigt ha tillgång till en värdemätare som i realtid håller er uppdaterade på vad era kunder tycker om företaget, servicen, era tjänster och produkter. Kundundersökningar i all ära, men idag finns inte alltid tiden för att undersöka, sammanställa, analysera, rapportera och upptäcka förändringar i kunders samlade åsikter.

Kundundersökning

Snabba beslut och åtgärder för att alltid kunna leverera en bra kundupplevelse kräver att vi ständigt håller oss uppdaterade på förändringar som kräver vår uppmärksamhet. Genom att automatisera datainsamlingen med Customer Footprint kan du addera ditt dataset med insikter som finns tillgängliga i en dashboard på bara ett knapptrycks avstånd.

skapa undersökning

Syfte kundtracking

Syftet med en löpande kundundersökning hänger ihop med vad man mäter. Om man exempelvis mäter en välkomstprocess, dvs nyvunna kunder, så är syftet att få reda på hur de upplever sin första tid som kund. Om man istället vill få återkoppling på sina befintliga kunder så kan man fånga svängningar i kundupplevelse och varumärkespreferens, och man kan direkt agera om något nyckeltal viker. En hel marknadsavdelning kan i realtid följa sina kunder, och via chattfunktionen lämna sina synpunkter och utveckla nya idéer tillsammans med kollegorna.

Sätt upp din kundtracking

Den kraftfulla men lättanvända surveymotorn stöttar ditt arbete med lättanvända wizards och mallar. Skapa ditt frågeformulär. Använd KPI-er för att enkelt kunna jämföra över tid. Även här finns färdiga mallar eller skapa dina egna. Koppla din målgrupp och skjut ut undersökningen. Datainsamling sker antingen via telefon, e-post eller sms.

Följ dina KPI:er

Liverapporten visar i svaren i realtid vartefter dom kommer in. Med tiden kommer du även kunna följa resultaten i en dashboard som följer nyckeltalens utveckling. Med en enkel knapptryckning aktiveras det integrerade rapportverktyget och på några sekunder genereras en interaktiv rapport som du kan dela med kollegorna eller dra för chefen på morgonmötet. Rapporten sparas i ett praktiskt ”powerpoint-format” med skrivfält för kommentarer och Key Findings.
.

Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

Effectris erbjuder också snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT