Med Effectris kundanalyser får du ökad insikt om dina kunder. Vi erbjuder dels färdiga undersökningsmodeller för att addera kunskap om dina kunder men även extern data som kan matchas på för att få en ökad insikt om dina kunder.

Kundprofilanalys

Med Effectris kundprofilanalys får du en total genomlysning av dina kunder? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport.

Profilanalys besökare hemsida

Med denna analys får du en komplett bild av dina hemsidebesökare! Vilka är de? Var bor de? Är det en urban målgrupp? Vilka livsstilar dominerar? Vilka drivkrafter och köpbeteenden har de?

Varumärkesundersökning – kunder

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.