Campaign Footprint är navet för dina kampanjer där du planerar, följer upp digitala och analoga kampanjer och CRM-processer. Bjud in projektgrupp, läs upp kampanjbriefer, hantera korrekturvändor och slutgodkänn kampanjen – Efter genomförd kampanj kan du enkelt effektmäta kampanjen.

Kampanjutskick

Kampanjutskick kan ske med sms, e-post, skapande av analoga kampanjer såsom aDR, oDR, underlag för Telemarketing. Kampanjutfallet kan enkelt jämföras med tidigare jämförbara kampanjer – ett komplett kampanj och analysverktyg.

Telemarketing

Skapa kampanjer och manualer för telemarketing-kampanjer.

SMS

Skicka ut dina kampanjer som SMS

E-post

Skapa e-postkampanjer

oDR

Hantera geografiska områden

aDR

Hantera dina målgrupper

Skapa kampanj

Skapa ny kampanj, sätt upp och bjud in projektgrupp, välj bearbetningskanal och sätt budget för kampanjen, delge kampanjbrief till byrån. Genom att samla allt i ett verktyg får du kontroll på företags kampanjer.

Hantera korrektur

Med Effectris verktyg för korrektur så hanteras korrekturvändorna i verktyget. Vid aktivering av modulen bestäms roller och behörigheter med bland annat kravställare och korrekturskapare (byrå).

Responsanalys

Följ upp din kampanj

Följ upp din kampanj med effektmätning och läs in konverteringar för att få en visualisering vilka grupper som är mest responsiva

Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

Effectris erbjuder också snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT