Campaign Footprint är ett kraftfullt kampanjverktyg för att planera, sätta upp och utföra digitala och analoga kampanjer och CRM-processer. I verktyget sätter man upp kampanjbudgeten, gör korrekturhantering med byrå, följer upp kampanjen för att bättre förstå prestationen.

Kampanjutskick

Kampanjutskick kan ske med sms, e-post, skapande av analoga kampanjer såsom aDR, oDR, underlag för Telemarketing. Kampanjutfallet kan enkelt jämföras med tidigare jämförbara kampanjer – ett komplett kampanj och analysverktyg.

Telemarketing

Skapa kampanjer och manualer för telemarketing-kampanjer.

SMS

Skicka ut dina kampanjer som SMS

E-post

Skapa e-postkampanjer

oDR

Hantera geografiska områden

aDR

Hantera dina målgrupper

Skapa kampanj

Skapa ny kampanj, sätt upp och bjud in projektgrupp, välj bearbetningskanal och sätt budget för kampanjen, delge kampanjbrief till byrån. Genom att samla allt i ett verktyg får du kontroll på företags kampanjer.

Hantera korrektur

Med Effectris verktyg för korrektur så hanteras korrekturvändorna i verktyget. Vid aktivering av modulen bestäms roller och behörigheter med bland annat kravställare och korrekturskapare (byrå).

korrektur
Responsanalys

Följ upp din kampanj

Följ upp din kampanj med effektmätning och läs in konverteringar för att få en visualisering vilka grupper som är mest responsiva

Kampanjverktyg i korthet

  • Kampanjhantering och planering
  • Kampanjbudgetering
  • Korrekturhantering
  • Kampanjuppföljning och responsanalys

Footprint Now

One-shot

“Ett market-researchverktyg för marknadsförare och analytiker som snabbt vill testa ett reklamkoncept eller kanske vill analysera en responsmålgrupp…”


Footprint Now innehåller färdiga undersöknings- och analysmodeller för olika behov såsom koncepttester, förtester, efffektmätningar. De flesta modeller kräver ingen undersökningsmålgrupp utan undersökningen genomförs mot externa paneler. Inom 48 timmar finns en färdig analys.

Footprint Labs

Supported

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…

Footprint Labs

Complete

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…

Läs mer om våra paketerade snabbanalyser här