Campaign Footprint är navet i din kampanjplanering och kampanjhantering! I detta kampanjverktyg skapar du dina digitala och analoga kampanjer och CRM-processer, bemannar med projektdeltagare och byrå, registrerar (eller läser upp) dina kampanjbriefer. - Önskar du skapa ett korrekturprojekt görs detta med en knapptryckning, eller önskar du effektmäta aktiviteten görs detta också enkelt. - Allt i ett verktyg

Skapa kampanj

Skapa ny kampanjaktivitet, bjud in projektgrupp, välj bearbetningskanal/er och sätt budget för kampanjen. Genom att samla allt i ett verktyg får du kontroll på företags kampanjer. Kampanjhantering som ett väldigt bra stöd i ditt jobb.

Registrera kampanjbrief

En briefmall, anpassad efter er verksamhet, fylls i och delges kollegor och byrå. Ingen information missas i dialogen och alla har tillgång till de senaste korrekturet. Kampanjhantering som den borde vara.

Kampanjverktyg

Visualisera din målgrupp

En målgrupp kan enkelt läsas upp och visualiseras i verktyget både geografiskt (var de bor och hur) och beskrivning med bakgrundsvariabler – ett utmärkt underlag för tonalitet eller differentiering av kommunikation.

Korrekturverktyg

Koppla på ett korrektur

Med Effectris verktyg för korrektur så hanteras korrekturvändorna i verktyget. Skapa enkelt ett korrekturprojekt kopplat till kampanjen, tilldela byrå och bjud in övriga i projektet. Nu är det fritt fram att skapa korrektur med olika deadlines och granskningstider. Läs mer om Footprint Proofer

Följ upp din kampanj

Följ upp din kampanj med effektmätning och läs in konverteringar för att få en visualisering vilka grupper som är mest responsiva

Effektmätning

Campaign Footprint - ett kampanjverktyg

Campaign Footprint i korthet

  Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs

  Ett verktyg för hantering av korrektur

  Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

  Ett komplett verktyg för kampanjhantering

  Kundanalys och tracking

  Market footprint

  Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

  Effectris erbjuder också snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

  Footprint Now

  -FÅ SVAR DIREKT