kampanjanalys

Reklam och kampanjanalys - utvärdera dina kampanjer

Med Effectris reklam- och kampanjanalyser stärker du din kunskap och ger dig ett stöd i kampanj- och CRM-processen. Förtesta en kampanj innan eller följ upp ditt kampanjarbetet med en effektmätning eller responsanalys. Tillsammans får man en överblick över kampanjernas framgångsfaktorer och styrmedel att utveckla och förbättra företagets kommunkations- och kampanjstrategier.

AB-test

Vill du testa två eller fler reklamidéer eller konkreta erbjudanden och snabbt få en indikation på vad som kommer att ge bäst effekt och hos vilka? Analysen går igenom och testar även samtliga produktattribut och en målgruppsanalys för vilka som appelleras av respektive kampanj.

Effektmätning reklam – aDR

Mät vilken effekt din nästa adresserade kampanj och få resultatet inom 24 timmar. Få reda på hur kampanjförutsättningarna ser ut hos målgruppen och hur väl kampanjen faktiskt presterar. Få underlag för förbättrande åtgärder.

Effektmätning reklam – eDR

Mät vilken effekt din e-postkampanj och få resultatet inom 24 timmar. Få insikt i kampanjens framgångsfaktorer och hur du kan förbättra kampanjen.

Effektmätning reklam – oDR

Mät effekten av dina oadresserade kampanjer och få resultatet inom 24 timmar. I vilken mån observerar och läser man kampanjerna, och hur agerar målgruppen. Hur ser förutsättningarna ut hos populationen i de områden som kampanjerna går ut till? Finns de skillnad i geografin? Med effektmätningen får du en heltäckande analys så att du kan förbättra och förfina dina kampanjer.

Förtest

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Responsanalys

Vill du få en förståelse för hur profilen ser ut på de som har svara på kampanjen? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport. En kundbas med troliga kunder som inte har responderat kan dessutom exporteras.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.