Effectris erbjuder snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online. Vi erbjuder färdigpaketerade undersökningar för insamling via sms, epost, telefonintervjuer alternativt externa paneler. Vi har också verktyg och modeller för att matcha på information och livsstilsdata på dina kunder, marknadsdatabas eller undersökningsmålgrupp. Livsstilsdatat kan kombineras med undersökningar för att se hur värderingar skiljer sig åt mellan olika grupper, eller isolerat användas för målgrupps- och responsanalys.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.