Effectris erbjuder snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online. Vi erbjuder färdigpaketerade undersökningar för insamling via sms, epost, telefonintervjuer alternativt externa paneler.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.

Nedan listat samtliga paketerade undersökningsprodukter

AB-test

Vill du testa två eller fler reklamidéer eller konkreta erbjudanden och snabbt få en indikation på vad som kommer att ge bäst effekt och hos vilka? Analysen går igenom och testar även samtliga produktattribut och en målgruppsanalys för vilka som appelleras av respektive kampanj.

Conjoint analys

Conjoint analys genomförs i syfte att få reda på vilka kombinationer av attribut som tilltalas av kunderna avseende en produkt eller tjänst

Effektmätning reklam – aDR

Mät vilken effekt din nästa adresserade kampanj och få resultatet inom 24 timmar. Få reda på hur kampanjförutsättningarna ser ut hos målgruppen och hur väl kampanjen faktiskt presterar. Få underlag för förbättrande åtgärder.

Effektmätning reklam – eDR

Mät vilken effekt din e-postkampanj och få resultatet inom 24 timmar. Få insikt i kampanjens framgångsfaktorer och hur du kan förbättra kampanjen.

Effektmätning reklam – oDR

Mät effekten av dina oadresserade kampanjer och få resultatet inom 24 timmar. I vilken mån observerar och läser man kampanjerna, och hur agerar målgruppen. Hur ser förutsättningarna ut hos populationen i de områden som kampanjerna går ut till? Finns de skillnad i geografin? Med effektmätningen får du en heltäckande analys så att du kan förbättra och förfina dina kampanjer.

Förtest

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Koncepttest

Förtest genomförs inför en kampanj i syfte att testa en konkret reklamidé, argument och vad som driver målgruppen till köp.

Kundprofilanalys

Med Effectris kundprofilanalys får du en total genomlysning av dina kunder? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport.

Profilanalys besökare hemsida

Med denna analys får du en komplett bild av dina hemsidebesökare! Vilka är de? Var bor de? Är det en urban målgrupp? Vilka livsstilar dominerar? Vilka drivkrafter och köpbeteenden har de?

Responsanalys

Vill du få en förståelse för hur profilen ser ut på de som har svara på kampanjen? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport. En kundbas med troliga kunder som inte har responderat kan dessutom exporteras.

marknadsanalys

Varumärkesundersökning – kunder

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

marknadsanalys

Varumärkesundersökning – marknad

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

Samtliga analyser presenteras online i vår analys- och rapporteringsplattform ThreeSixty Labs. Läs mer om ThreeSixty Labs nedan.

Kampanjhantering