kampanjhantering

ThreeSixty Labs (namnbytt från Footprint Labs) är en kampanj och anaysplattform för att stödja dig i dina kampanj- och CRM-flöden. Läs mer om ThreeSixty Labs nedan.

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

JoinMyDraft

– ETT KORREKTURVERKTYG

Ett optimalt hjälpmedel och en ovärderlig tidsbesparare för att förenkla och effektivisera den omfattande och ofta stökiga korrekturhanteringen. Man slipper den eviga mailtrafiken, förväxlingen av korrektur i olika stadier och motsägelsefulla kommentarer från olika deltagare.

korrektur

Campaign Footprint

– ETT KAMPANJVERKTYG

Campaign Footprint innehåller verktyg och modeller som stödjer dig i din kampanj- och CRM-process. All kampanjrelaterad information samlas på ett ställe och är sökbart, och du får en tydlig översikt med dashboard som visar historiska, pågående och kommande kampanjer. Planering, korrekturhantering och uppföljning görs i verktyget, där du även kan effektmäta dina kampanjer.

Customer Footprint

– TRACKING AV KUNDUNDERSÖKNINGAR

Med en set up av en kundtracking, Customer Footprint™, lär du känna dina kunder. Vi fångar kunden i olika processflöden och får då en direkt återkoppling på vad de tycker och vad de önskar för förbättringar. Kundnöjdhet, kundbemötande och andra nyckeltal följs över tid för att kunna skönja och få fram trender och förändringar, och därmed snabbt kunna agera om något nyckeltal faller. “Alerts” kan skapas i verktyget för att kunna agera proaktivt.

Survey Manager

– ETT ENKÄTVERKTYG

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp undersökningar. Insamling sker mot både befintliga kontakter med insamling via telefon, sms, epost. I ThreeSixty Labs enkätverktyg finns också externa paneler att tillgå och nyttjas med fördel för marknadsundersökningar. Centralt i uppsättning av enkäter är att man kan skapa frågor med tillhörande nyckeltal så att ett enkätresultat blir spårbart och jämförbart med andra undersökningar.

Effectris erbjuder snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

ANALYS

– INSIGHT PÅ 24 TIMMAR