Footprint Labs består av ett antal färdigpaketerade moduler för att passa olika processer och arbetsflöden kring kund- och marknadsanalys samt kampanj och CRM-flöden. Vid en set-up kan vi självklart sätta upp systemet efter önskemål. Läs mer om våra färdigpaketerade moduler nedan:

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett kampanjverktyg för budgetering, korrektur och utskick

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

Survey Manager

– A ONLINE SURVEY TOOL

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp undersökningar. Insamling sker mot både befintliga kontakter med insamling via telefon, sms, epost. I Footprint Labs enkätverktyg finns också externa paneler att tillgå och nyttjas med fördel för marknadsundersökningar. Centralt i uppsättning av enkäter är att man kan skapa frågor med tillhörande nyckeltal så att ett enkätresultat blir spårbart och jämförbart med andra undersökningar.

Campaign Footprint

– IMPROVE YOUR CAMPAIGNS

Footprint Labs är uppbyggt på ett antal moduler. I Campaign Footprint planerar och följer du upp dina kampanjer och CRM-processer, i Customer Footprint och Market Footprint mäter du dina kunder och din marknad. Läs mer om våra moduler nedan:

Customer Footprint

– ETT KUNDANALYSVERKTYG

Med Effectris integrerade portallösning Customer Footprint™ lär du känna dina kunder. Vi fångar kunden i olika processflöden och får då en direkt återkoppling på vad de tycker och vad de önskar för förbättringar. Kundnöjdhet, kundbemötande och andra nyckeltal följs över tid för att kunna skönja och få fram trender och förändringar, och därmed snabbt kunna agera om något nyckeltal faller. Gränsvärden för när nyckeltalsvärden eller kombination av värden avviker sk. “alerts” kan skapas i verktyget för att ha möjligehet att agera proaktivt. Vill man få en djupare insikt om sina kunder, kläs extern information på för att berika kunddatat.

Läs mer om våra paketerade snabbanalyser

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT