enkätverktyg

Enkätverktyg

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp alla typer av undersökningar. Insamling sker via telefon, sms, e-post samt mot paneler. Rapportering sker online med möljlighet att skapa anpassade dynamiska rapporter och med full möjlighet att sätta upp benchmark mot tidigare mätutfall.

Enkätverktyg

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp alla typer av undersökningar. Insamling sker via telefon, sms, e-post samt mot paneler. Rapportering sker online med möljlighet att skapa anpassade dynamiska rapporter och med full möjlighet att sätta upp benchmark mot tidigare mätutfall.

Enkätverktyg - alla kanaler

Insamling kan ske med sms, e-post, pop-up, telefonintervjuer samt extern panel. Om man önskar göra telefonintervjuer eller undersökning mot extern panel läggs en beställning enkelt i verktyget. Oavsett insamlingskanal kan utfallet enkelt jämföras med varandra – ett komplett enkätverktyg

Telefon

Skapa undersökningar med telefon-intervjuer.

SMS

I verktyget ges möjlighet att samla in enkät via SMS.

E-post

Skapa e-postundersökningar med anpassade inbjudningar.

Pop-up

Sätt upp pop-up undersökning i verktyget

Panel

Beställ insamling mot marknaden via extern panel
enkätverktyg

Skapa enkät

Skapa ny undersökning genom att välja från befintliga mallar, kopiera tidigare genomförd, eller skapa en ny från grunden. Med Effectris kompletta enkätverktyg är det enkelt att skapa och genomföra enkäter.

Skapa rapportering

Skapa rapportering på en pågående kund- eller marknadstracking eller en färdig webrapport av en undersökning. Skapa egna brytningar i rapporten, och klassa svar eller bakgrundsdata för bättre analys.

Effectris erbjuder systemleverans av följande moduler/verktyg inom Footprint Labs

Ett verktyg för hantering av korrektur

Ett enkätverktyg för uppföljning och analys

Ett komplett verktyg för kampanjhantering

Kundanalys och tracking

Market footprint

Verktyg för marknadsundersökningar och trackingar

Effectris erbjuder också snabba analysprodukter som täcker en marknadsavdelnings analysbehov där resultatet presenteras online

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT