Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp alla typer av undersökningar. Insamling sker via telefon, sms, e-post samt mot paneler. Rapportering sker online med möljlighet att skapa anpassade  dynamiska rapporter och med full möjlighet att sätta upp benchmark mot tidigare mätutfall.

 

enkätverktyg

Enkätverktyg - alla kanaler

Insamling kan ske med sms, e-post, pop-up, telefonintervjuer samt extern panel. Om man önskar göra telefonintervjuer eller undersökning mot extern panel läggs en beställning enkelt i verktyget. Oavsett insamlingskanal kan utfallet enkelt jämföras med varandra – ett komplett enkätverktyg

Telefon

Skapa undersökningar med telefon-intervjuer.

SMS

I verktyget ges möjlighet att samla in enkät via SMS.

E-post

Skapa e-postundersökningar med anpassade inbjudningar.

Pop-up

Sätt upp pop-up undersökning i verktyget

Panel

Beställ insamling mot marknaden via extern panel

Skapa enkät

Skapa ny undersökning genom att välja från befintliga mallar, kopiera tidigare genomförd, eller skapa en ny från grunden. Med Effectris kompletta enkätverktyg är det enkelt att skapa och genomföra enkäter.

Skapa rapportering

Skapa rapportering på en pågående kund- eller marknadstracking eller en färdig webrapport av en undersökning. Skapa egna brytningar i rapporten, och klassa svar eller bakgrundsdata för bättre analys.

Enkätverktyg i korthet

  • Kraftfullt enkätverktyg
  • Möjlighet att sätta upp trackingar eller enstaka enkäter
  • Insamlingskanaler: SMS, E-post, telefoninsamling och externa paneler
  • KPI-frågor som är benchmarkbara i verktyget
  • Snabbrapportering samt kraftfullt rapporteringsverktyg

Footprint Now

One-shot

“Ett market-researchverktyg för marknadsförare och analytiker som snabbt vill testa ett reklamkoncept eller kanske vill analysera en responsmålgrupp…”


Footprint Now innehåller färdiga undersöknings- och analysmodeller för olika behov såsom koncepttester, förtester, efffektmätningar. De flesta modeller kräver ingen undersökningsmålgrupp utan undersökningen genomförs mot externa paneler. Inom 48 timmar finns en färdig analys.

Footprint Labs

Supported

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…

Footprint Labs

Complete

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…

Läs mer om våra paketerade snabbanalyser här