Effektmätning reklam – oDR

Mät effekten av dina oadresserade kampanjer och få resultatet inom 24 timmar. I vilken mån observerar och läser man kampanjerna, och hur agerar målgruppen. Hur ser förutsättningarna ut hos populationen i de områden som kampanjerna går ut till? Finns de skillnad i geografin? Med effektmätningen får du en heltäckande analys så att du kan förbättra och förfina dina kampanjer.