Varumärkesundersökning – kunder

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

AB-test

Vill du testa två eller fler reklamidéer eller konkreta erbjudanden och snabbt få en indikation på vad som kommer att ge bäst effekt och hos vilka? Analysen går igenom och testar även samtliga produktattribut och en målgruppsanalys för vilka som appelleras av respektive kampanj.

Responsanalys

Vill du få en förståelse för hur profilen ser ut på de som har svara på kampanjen? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport. En kundbas med troliga kunder som inte har responderat kan dessutom exporteras.