Systemverktyg

Footprint Labs är en skalbar analys- och rapporteringsplattform som ger dig verktygen för att öka insikten om kunden, marknaden och interaktionen med denna. Footprint Labs är webbaserat och anpassas efter behov. Grunden utgörs av enkätverktyget Survey Manager som har all funktionalitet för att sätta upp undersökningar och göra analyser. Footprint Labs är också en analysplattform för att kunna göra olika typer av målgrupps- och responsanalyser.

Enkätverktyg

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp undersökningar. Insamling sker mot både befintliga kontakter med insamling via telefon, sms, epost. I Footprint Labs enkätverktyg finns också externa paneler att tillgå och nyttjas med fördel för marknadsundersökningar. Centralt i uppsättning av enkäter är att man skapar frågor med tillhörande nyckeltal så att resultatet blir spårbart. På så vis kan jämförelser göras för att få validering av enkätresultatet. Här finns det möjlighet att nyttja våra färdiga nyckeltalsfrågor, eller för den delen färdiga modeller. Givetvis finns också möjlighet att sätta upp egna nyckeltalsfrågor. På så vis håller man ihop analysen.

Enkätverktyg

Analysplattform

Den kraftfulla analysplattformen gör att du enkelt kan genomföra kundanalyser. Med Footprint labs får du fram tydliga profiler på exempelvis hur era bästa kunder ser ut och hur dessa skiljer sig mot era övriga kunder. Var bor de, hur ser köpkraften ut etc. Genom att ”klä på” extern information får vi fram dominerande livsstilar med Geomatics livsstilsklassificeringsverktyg Conzoom. Det externa datat kan också kläs på surveydata i syfte att exempelvis se hur olika konsumentgrupper.

Moduler

Footprint Labs är uppbyggt i moduler i syfte att följa marknaden (Market Footprint), kunden (Customer Footprint) samt mäta och följa upp kampanjaktiviteten hos ett företag (Campaign Footprint). Gemensamt för dessa är att vi har färdiga modeller för uppföljning och analys, där det är centralt att mäta nyckeltal över tid.

Campaign Footprint

Effectris erbjuder verktyg och modeller för att öka insikten om kampanjprocessen. Grunden utgörs av kampanjanalysverktyget Campaign Footprint som ger dig möjlighet att planera och följa upp kampanjer och CRM-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.
Kampanjmålgrupper och utfall från analyser jämförs i verktyget mot tidigare aktiviteter för ökad förståelse och insikt. Genom att systematiskt följa ditt kampanjarbete får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

Customer Footprint

Med Effectris integrerade portallösning Customer Footprint™ lär du känna dina kunder. Vi fångar kunden i olika processflöden och får då en direkt återkoppling på vad de tycker och vad de önskar för förbättringar. Kundnöjdhet, kundbemötande och andra nyckeltal följs över tid för att kunna skönja och få fram trender och förändringar, och därmed snabbt kunna agera om något nyckeltal faller. Gränsvärden för när nyckeltalsvärden eller kombination av värden avviker sk. ”alerts” kan skapas i verktyget för att ha möjligehet att agera proaktivt.

Vill man få en djupare insikt om sina kunder, kläs extern information på för att berika kunddatat.

Läs mer om våra paketerade snabbanalyser här