Survey Manager

– ETT KRAFTFULLT ENKÄTVERKTYG

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp alla typer av undersökningar. Insamling sker via telefon, sms, e-post samt mot externa och interna paneler. Centralt i uppsättning av enkäter är att man skapar frågor med tillhörande nyckeltal så att resultatet blir spårbart. Här finns det möjlighet att nyttja våra färdiga nyckeltalsfrågor. I Effectris enkätverktyg Survey Manager finns givetvis också möjlighet att sätta upp egna nyckeltalsfrågor. Rapportering av utfallet ligger online. Möjlighet finns också att skapa anpassade webrapporter med kommentarstext och egna brytningar i utfallet.

Insamling - alla kanaler

Insamling kan ske med sms, e-post, pop-up, telefonintervjuer samt extern panel. Om man önskar göra telefonintervjuer eller undersökning mot extern panel läggs en beställning enkelt i verktyget. Oavsett insamlingskanal kan utfallet enkelt jämföras med varandra – ett komplett enkätverktyg

Telefon

Skapa undersökningar med telefonintervjuer som insamling. Beställning görs enkelt i verktyget

SMS

I verktyget ges möjlighet att samla in enkät via SMS.

E-post

Skapa e-postundersökningar med anpassade inbjudningar.

Pop-up

Sätt upp pop-up undersökning i verktyget

Extern panel

Beställ insamling mot marknaden via extern panel

Skapa enkät

Skapa ny undersökning genom att välja från befintliga mallar, kopiera tidigare genomförd, eller skapa en ny från grunden. Med Effectris kompletta enkätverktyg är det enkelt att skapa och genomföra enkäter.

Skapa rapportering

Skapa rapportering på en pågående kund- eller marknadstracking eller en färdig webrapport av en undersökning. Skapa egna brytningar i rapporten, och klassa svar eller bakgrundsdata för bättre analys.

  • Kraftfullt enkätverktyg
  • Möjlighet att sätta upp trackingar eller enstaka enkäter
  • Insamlingskanaler: SMS, E-post, telefoninsamling och externa paneler
  • KPI-frågor som är benchmarkbara i verktyget
  • Snabbrapportering samt kraftfullt rapporteringsverktyg för skapande av egna rapporter
enkätverktyg

Footprint Now

One-shot

”Ett market-researchverktyg för marknadsförare och analytiker som snabbt vill testa ett reklamkoncept eller kanske vill analysera en responsmålgrupp…”


Footprint Now innehåller färdiga undersöknings- och analysmodeller för olika behov såsom koncepttester, förtester, efffektmätningar. De flesta modeller kräver ingen undersökningsmålgrupp utan undersökningen genomförs mot externa paneler. Inom 48 timmar finns en färdig analys.

Footprint Labs

Supported

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…

Footprint Labs

Complete

Ett market research-tool för marknadsförare och analytiker

Vill du enkelt sätta upp koncepttester mot marknaden, eller bla bla bla så passar detta abg dig…