Effectris filosofi handlar om att skaffa sig försprång genom kunskap och insikt om kunden, marknad och interaktionen med denna. Effectris verktyg Footprint Labs ger dig det stöd du behöver så att du kan fatta de rätta marknadsföringsbesluten vid rätt tidpunkt.

Footprint Labs

– HA ÖRAT MOT RÄLSEN

Effectris analys- och rapporteringsplattform Footprint Labs ger dig dagligt stöd i att förstå din kund och marknad! Vi har färdiga modeller för att bygga upp nödvändig kunskap och insikt kring era kunder, er marknad samt vilket avtryck er kommunikation gör hos dessa.

Effectris erbjuder snabba analysprodukter när behovet uppstår. Vi har färdigpaketerade undersökningar för insamling via sms, epost, telefonintervjuer alternativt externa paneler.

Footprint Now

-FÅ SVAR DIREKT

Sätt upp en analys direkt på Effectris hemsida och får svar direkt på ditt analysbehov. Med Footprint Now kan du enkelt genomföra surveys och analyser online!

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.

Effectris har idag kunder som är marknadsledande inom sin bransch; Telia, SEB, Preem, SBAB med flera.